Güncelleme: le 25/05/2018

 

Tanımlar

 

Hesap: Hesap, üyenin kaydolarak ve uygulamaya bağlanarak eriştiği uygulama içerisinde sahip olduğu özel alandır. Üyenin Hizmetlere erişmesini sağlamaktadır.

Uygulama: Apple App Store, Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store üzerinden indirilebilen HAPPN uygulaması.

Sohbet Talebi: Bir Beğeni göndermeden önce ve/veya sonra yapılması önerilen bir eylemdir. Sohbet, uygulamada "Merhaba" özelliğiyle bağlantılı olup, sohbet etmek istediğiniz Üyeye bildirim gönderen ve "Merhaba" Deme özelliğini kullanarak bu Üyeyle sohbet başlatmak için davet oluşturan, gizli olmayan bir özelliktir. 

Krediler: Krediler uygulamada kullanılan birimlerdir. Krediler, sohbet talebini başka bir Üyeye göndermeye yarar.

Crush: Crush iki profil arasında Beğen'le başlatılan ve her iki profil tarafından yapılan bir olaydır. Karşılıklı ilgiyi gösterir ve sohbet başlatabileceğiniz bir bildirim gönderir ("bir Crush’ınız var").

Facebook Connect: Üyelerin kayıt prosedürünü kolaylaştırmak için uygulamaya bağlanmak için Facebook hesaplarını kullanmalarını sağlayan işlem.

Kadın Üyeler: Kişisel bilgilerine göre kadın üyeler.

HAPPN: 36.486,44 Euro sermayeli, 535 217 723 sicil numarasıyla Paris Ticaret Siciline kayıtlı HAPPN anonim şirketi, HAPPN uygulamasının ve markasının sahibi ve tek işletmecisidir.

Beğen: İlgili olduğunu göstermek için kalple gösterilen eylem. Beğen gönderilen profil kendisi de Beğen gönderene kadar eylem gizlidir ve bildirilmez.

Erkek Üyeler: Kişisel bilgilerine göre erkek üyeler.

Üye: Uygulama üzerinde kayıtlı kişi.

Mesajlar ve sesli mesajlar: Yalnızca Crush sahibi üyeler uygulamada "Sohbet" eylemini başlatabilir ve birbirine mesaj gönderebilir. Mesajlar ana sayfanın sağında yukarıdaki simgeyle erişilebilen mesaj kutusunda görülebilir.

Paketler: Paketler üyelerin satın aldığı kredilerdir.

Pas: İlgisiz olduğunu göstermek için çarpı işaretiyle ifade edilen eylem. Eylem gizlidir ve bildirilmez. "Pas geçilen" profiller gelecekte Üyenin haber kaynağında görünmez, ancak tercihler kısmında kolay ve ücretsiz bir hareketle görünür hâle getirilebilir.

Hizmetler: Birbiriyle daha önce karşılaşan ve seçilen arama kriterlerine göre karşılıklı olarak birbirine ilgi duyan üyeler arasında sanal veya gerçek bir buluşma sağlanması için HAPPN tarafından sunulan ücretli veya ücretsiz hizmetler.

GKK: İşbu Genel Kullanım Koşulları.

 

 

Madde 1: Kapsam

 

Genel Kullanım Koşulları tarafların Uygulamanın kullanımı çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini tanımlar. Üye ile HAPPN şirketi arasındaki sözleşme ilişkisinin desteğini teşkil etmektedirler.

 

1.1 İhtilaflı Kurallar

İşbu genel kullanım koşulları (GKK) uygulamanın başlıca kullanım kurallarını tanımlamaktadır. Bu kurallar Uygulamanın kullanımı konusunda Üyeyi daha doğru bir şekilde yönlendirmek için ek politikalarla (gizlilik politikaları, güven şartı ve sık sorulan sorularla (SSS)) tamamlanmıştır. Kuralların erişilmezliği, anlaşılmazlığı ve/veya öngörülemezliği gibi sonuçlar doğurabilecek farklı politikalar arasındaki uyuşmazlık durumunda işbu Genel Kullanım Koşulları güven sözleşmesi ve SSS’den önce gelir.

 

1.2 Maddelerin Bağımsızlığı

İşbu Genel Kullanım Koşullarının maddelerinden birinin bir kanun veya yönetmelik veya yetkili bir mahkemenin verdiği karar sonucunda geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi hâlinde, işbu Genel Kullanım Koşullarının yapısının bozulmaması veya tarafların yükümlülükleri açısından bir dengesizliğe neden olması durumu hariç, diğer maddeler geçerli olmaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 

Madde 2: Genel Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

 

2.1 Güncellemeler

HAPPN istediği anda ve tek taraflı olarak işbu Genel Kullanım Koşullarını gerekli gördüğü şekilde tamamlama, değiştirme veya hizmeti sonlandırma hakkını saklı tutar.

 

Üye Genel Kullanım Koşullarının güncellenmesinden uygulama ve/veya kendi verdiği adrese gönderilecek e-posta yoluyla haberdar edilir. Bu e-posta adresinin geçerli olmasından üye sorumludur.

 

Üye güncellenen Genel Kullanım Koşullarını dikkatle okumak ve bu güncellemeyle meydana gelen değişiklikleri tam olarak anlamakla sorumludur.

 

Üyenin Genel Kullanım Koşullarının güncellenmesinden sonra da uygulamayı kullanmaya devam etmesi Genel Kullanım Koşullarında meydana gelen değişiklikleri koşulsuz olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.

 

Genel Kullanım Koşullarındaki değişiklikler hakkında anlaşmazlık olması durumunda, üye 16. Maddeye uygun olarak hizmeti sonlandırma ve hesabını feshetme hakkına sahiptir.

 

2.2 Derhâl Yürürlüğe Giriş

Yeni Genel Kullanım Koşulları üyeler için derhâl yürürlüğe girecektir.

 

 

Madde 3: Uygulanabilir Kanun – Uyuşmazlıkların Çözümü

 

3.1 Uygulanabilir Kanun

İşbu Genel Kullanım Koşulları Fransız kanunlarına tabidir.

 

3.2 Uyuşmazlıkların Çözümü

Üye, HAPPN ile olan herhangi bir uyuşmazlığa sulh yoluyla bir çözüm bulabilmek için ilk olarak HAPPN ile iletişime geçecektir.

 

Sulh yoluyla çözüm bulunamaması halinde, Üyeye ücretsiz olarak arabuluculuk müracaatı yapabileceği ve uyuşmazlığı Avrupa Komisyonu’nun aşağıdaki adresten erişilebilen Online Uyuşmazlık Çözüm platformuna gönderebileceği bilgisi verilir: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Söz konusu arabuluculuk prosedürünü başlatmadan önce, Üyenin sulh yoluyla çözüm bulabilmek için uyuşmazlığı HAPPN’a yazılı olarak göndermiş olması gerekir.

 

İşbu Genel Kullanım Koşullarının oluşumu, yorumlanması, yürütülmesi veya sona ermesine ilişkin ve dostane bir şekilde çözülemeyen her türlü itiraz veya uyuşmazlık yetkili Paris Mahkemelerine sunulacaktır.

 

 

Madde 4: Kayıt

 

4.1 İndirme Seçenekleri

Uygulama Apple, Google ve Microsoft’un yasal indirme platformlarında mevcuttur. Apple App Store, Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store üzerinden ücretsiz olarak iOS 8 veya üzeri sürümü kullanan iPhone, 4.1 veya üzeri sürümü kullanan Android akıllı telefon ve 8.1 veya üzeri sürümü kullanan Windows Phone’a indirilebilir.

 

4.2 Kayıtla Birlikte Üyenin Kazandığı Haklar

Üyelik için gerekli olan koşullar yerine getirildiğinde, HAPPN üyeye bireysel olarak aşağıdakileri içeren bir Hesap tahsis eder:

• Profil sayfası

• Mesaj kutusu

• "Bildirim" seçeneği

 

4.3 Kayıt için Gerekli olan Koşullar

Üye mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır ve bununla birlikte kayıt sırasında verdiği tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu teyit eder.

Kayıt HAPPN’a Üyenin profil fotoğrafını, adını, doğum tarihinden çıkarılan yaşını ve ilgi alanlarını çıkarmasını ve kendisine bir profil sayfası oluşturmasını sağlayan Facebook Connect üzerinden yapılır. Dolayısıyla Üye Hizmetlere kaydolmadan önce Facebook üzerindeki bilgilerinin doğruluğunu teyit etmelidir.

Kayıt sırasında Üye işbu Genel Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul eder ve başta işbu Genel Kullanım Koşullarının 9. Maddesinde tanımlanan Üyenin yükümlülükleri başlığında sıralanan yükümlülükleri olmak üzere üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

 

Madde 5: Hizmetler ve Özellikler

 

5.1 Hizmetlerin Amacı

Uygulama HAPPN üyelerine, kişisel ve eğlence amaçlı sanal veya gerçek buluşmalar yapabilmeleri amacıyla yakınlarda bulunan veya geçmişte karşılaşılan diğer üyelerle bağlantı kurulmasını sağlayan kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır. Her üye işbu Genel Kullanım Koşullarına uyulması koşuluyla diğer üyelerle sohbet etmek ve ilişki kurmak konusunda serbesttir.

 

HAPPN tarafından önerilen hizmetler hiçbir şekilde evlendirme danışmanlığı faaliyetleriyle bağdaştırılamaz. Yalnızca Üyelerin konumlarına ve tercihlerine göre, sanal veya gerçek olarak karşılıklı olarak birbirine ilgi duyanlar arasında Uygulama aracılığıyla buluşmayı kolaylaştırmayı hedeflerler.

 

 

5.2 Üyelere Yönelik Hizmetler

Aşağıda sıralanan bazı HAPPN Hizmetleri işbu Genel Kullanım Kılavuzuna uymayı taahhüt eden Üye için Uygulama üzerinden ücretsiz olarak açıktır (bağlantı ve iletişim ücretleri hariç):

• Sınırsız gizli Beğen gönderme;

• Crush varsa sınırsız mesaj ve sesli mesaj gönderme;

• Diğer üyelerin profillerini sınırsız ve gizli olarak ziyaret edebilme;

• Sınırsız Üyeyi pas geçebilme;

• Davranışından dolayı istenilen Üyeyi gizli olarak engelleyebilme;

• Davranışı işbu Genel Kullanım Kılavuzuna veya uygulanabilir kanuna aykırı olan üyeleri gizli olarak şikayet edebilme;

• Geçmişte pas geçilen ve engellenen üyelerin listesine bakabilme;

• Geçmişte pas geçilen veya engellenen kişileri geri alma;

• Uygulamanın kullanıldığı tüm süre boyunca karşılaşılan Üyelerin listesine erişim;

• Entegre müzik akışı platformundan yararlanma;

• Arama tercihlerini ayarlama;

• Bildirim alma;

• Arkadaşları davet etme;

• SSS’ye ve Kılavuza erişim;

• Diğer üyeler tarafından görünmeksizin alınan Sohbet taleplerini ve sahip olunan Crush sayısını görmek;

• İşbu Genel Kullanım Koşullarına uygun olarak profilini tamamlama;

• Mesajları ve sesli mesajları silme.

Uygulama üzerinden ücretli olarak sunulan Hizmetlere Madde 10.1’deki ayrıntılı kurallara göre Üye tarafından Paket satın alınarak erişilebilir. Bir kredi, Üyenin diğer bir Üyeye bir Sohbet talebini göndermesini sağlar.

 

 

Madde 6: Kişisel Verilerin Korunması

 

6.1. İşlem sorumlusu 

 

Toplanan veriler, genel merkezi 8 rue du Sentier 75002 Paris adresinde bulunan ve Genel Müdürü Didier Rappaport tarafından temsil edilen, 36 486,44€ sermayeli ve Paris RCS’de 535 217 723 numarası ile kayıtlı olan HAPPN SAS şirketi tarafından işlenmektedir.

 

HAPPN, kişisel verilerinizin ve özel hayatınızın korunmasına büyük önem verir. Bu gizlilik politikası (aynı zamanda Çerez Kullanımı ve Kullanım Şartları ve diğer tüm referans belgeler), sizin bize sağladığınız ve bizim, Uygulamayı ve Servisleri kullanımınız çerçevesinde topladığımız verileri nasıl işlemden geçirdiğimize dair sizi bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair uygulamaları anlamak ve bu konudaki haklarınızı öğrenmek için elinizdeki belgeyi dikkatlice okuyunuz. 

 

Bu gizlilik politikası, kullandığınız (üçüncü şahıslar tarafından sağlanan servisler hariç, bu durumda elinizdeki kurallar değil, söz konusu bu şahısların gizlilik politikası geçerlidir) ve HAPPN tarafından hazırlanan tüm Servisler için geçerlidir. 

 

6.2. Topladığımız bilgiler

 

Servislerimizi kullandığınızda, Uygulamanın işleyişi ve Servis sunumu açısından gerekli verileri toplayabilir ve işlemden geçirebiliriz. Söz konusu olan, sizin bize doğrudan aktardığınız veya bizim otomatik olarak topladığımız verilerdir. 

 

6.2.1 Bize doğrudan aktardığınız veriler 

 

Servislerimizi kullandığınızda bize bilgi aktarırsınız; bunların bazıları kimliğinizi tespit içindir. Bu bilgileri sağladığınızda, bu verilerin bazılarının Uygulamanın diğer Üyeleri tarafından görülebileceğini ve Uygulama üzerinde herkese açık olacağını kabul etmiş olursunuz. Bunların hangileri olduğunu kolayca anlayabilmeniz için, bilgiler “Herkese açık” olarak işaret edilecektir. Bir başka HAPPN üyesi tarafından yayılan ve açığa vurulan verilerden HAPPN sorumlu tutulamaz. Öte yandan, başka bilgiler diğer Üyelerin erişimine açık değildir ve dolayısıyla diğerleri tarafından görülemez.  

 

Bize aktardığınız bilgiler şu verileri kapsar:

 

Kayıtla ilgili bilgiler: Servisimize erişebilmek için kayıt sırasında gerekli olan temel verilerdir. Bu bilgiler, formaliteleri azaltmak için HAPPN tarafından Facebook Connect aracılığıyla Facebook’tan alınır. “Facebook Connect” butonuna basarak, bu verilerin Facebook tarafından bize iletilmesini kabul etmiş olursunuz. Bu veriler kimliğinizle alakalıdır, yani: 

 

 • Fotoğrafınız (herkese açık): En azından, herkese açık olan Facebook profil fotoğrafınız. Fotoğraflarınızı daha sonra hesabınızdan silebilir ve/veya Facebook veya cep telefonunuzdan yenilerini ekleyebilirsiniz. 
 • Doğum tarihiniz (özel): sadece doğum tarihinizden hesaplanan yaşınız diğer HAPPN üyeleri tarafından görülebilir (herkese açık). Bununla beraber bir opsiyona kaydolarak yaşınızı gizleyebilirsiniz.  
 • Cinsiyetiniz (herkese açık)
 • Adınız (herkese açık)
 • Soyadınız (özel)

 

Bu bilgiler zorunludur. Bunları iletmediğiniz takdirde, happn size Uygulamanın önerdiği Servisleri sağlayamaz ve hesabınızı oluşturamazsınız.

 

Profilinizi tamamlamak için başka ilave bilgiler de ekleyebilirsiniz. Bu bilgiler zorunlu değildir ve sadece isteğiniz doğrultusunda ve kendi sorumluluğunuz altında sağlanabilir. Profilinizi, doğrudan Uygulama üzerinden ve/veya Hesabınızı Facebook ile eşleştirerek Facebook Connect aracılığıyla tamamlayabilirsiniz. Bu veriler: 

 

 • Profesyonel kariyeriniz (herkese açık): mesleğiniz veya eğitiminiz gibi. 
 • İlgi alanlarınız (herkese açık): kişisel tercihleriniz, hobileriniz, Uygulama üzerinde ortak arkadaşlarınızı görüntülemenizi sağlayan Facebook arkadaş listeniz gibi.
 • E-posta adresiniz (özel). HAPPN ile iletişimi kolaylaştırmak için Üye, Facebook Connect aracılığıyla alınan e-posta adresinin geçerli olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.
 • Cep telefonu numaranız (özel).
 • Profil tanımız (özel): istediğiniz takdirde kendinizle ilgili ilave bilgileri bu iş için ayrılmış boş alana yazarak paylaşabilirsiniz ve bu bilgileri HAPPN Üyeleri görebilirler. HAPPN, Üyenin diğer Üyeler veya Uygulama üzerinden HAPPN için hassas olarak nitelendirilebilecek verileri paylaşmamasını tavsiye eder. Hassas veri olarak nitelendirilen, Verilerin Korunmasına Dair Genel Düzenleme (“VKGD”) ile yasal anlamda “hassas” olarak nitelendirilmiş verilerdir. Etnik veya ırksal köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inanışlar veya sendika üyeliğinin yanı sıra sağlık, cinsel yaşam veya cinsel yönelime dair veriler bu kapsama girer (“Hassas Veriler”). Her şeye rağmen Üye, bu tip bilgileri profilinde paylaşmak isterse, bu paylaşım VKGD doğrultusunda ilgili Üye tarafından “açıkça herkese açık hale getirilmiş” olur. 

 

HAPPN ile etkileşime dair veriler: örneğin müşteri hizmetleri ve müşteri desteğiyle iletişime geçtiğinizde, servislerimizle ilgili bir sorunu bize ilettiğinizde, yardım istediğinizde, kişisel verileriniz üzerine haklarınızı kullanırken veya özel fırsatlara, oyun ve yarışmalara, anketlere katıldığınızda, servislerimizle ilgili deneyimlerinizi, tanıklıklarınızı aktardığınızda ve formlarımızı cevaplandırdığınızda sizden veri sağlamanızı isteyebiliriz veya siz bu verileri doğrudan sağlayabilirsiniz. 

 

6.2.2. Otomatik olarak topladığımız veriler 

 

Servislerimizi ve işlevlerimizi kullanırken, Uygulama üzerindeki faaliyetinizle ilgili bilgiler toplarız: 

 

Faaliyetinizle ilgili veriler: Servisleri, Uygulamayı ve işlevlerini kullanırken, bunları kullanma biçiminize dair bazı veriler toplanabilir ve işlenebilir. Kayıt tarihi, son bağlantı, diğer Üyelerle (“Merhaba”, Beğeniler, kesişme ve Crush’lar gibi), Hesabınıza bağlı diğer hesaplarınızla (Spotify, Instagram gibi) etkileşim tipi ve sayısı veya yaptığınız ticari işlemler (kredi satın alımı veya aboneliklere kayıt) bunlar arasındadır. 

 

Konumunuza dair veriler (coğrafi konum belirleme): Uygulamanın temel amacı ve hizmeti, sanal ve/veya gerçek karşılaşmaları kolaylaştırmak amacıyla yolunuzun kesiştiği diğer Üyeleri bulmanıza imkan tanımaktır. HAPPN’ın, coğrafi konumlarının belirlenmesine izin vermiş diğer Üyelerle kesişme noktalarınızı bulmasını sağlamak için, coğrafi konumunuza dair verilerin toplanması ve işlenmesi için sizden izin istenecektir. Kesişme noktaları, HAPPN’ın, yolunuzun kesiştiği ve arama kriterlerinize uyan Üyelerin profillerini size sunmasını sağlar. Bu kesişme noktaları, içerik akışı şeklinde veya harita üzerinde görüntülenebilir. 

 

Onay verdiğinizde HAPPN, kullanılan teknolojiye göre yaklaşık olarak veya tam konumunuza erişebilir. HAPPN, Üyelerinin hareketlerini ve/veya güzergahlarını yeniden düzenlemez ve sadece Üyelerin kesişme noktalarını listelediğini hatırlatır. Bir Üyenin kesin konumu veya güzergahı hiçbir zaman diğer Üyeler tarafından görünür değildir.

Onayınızı istediğinizde hiçbir ücret ödemeden geri çekebilir ve akıllı telefonunuzda coğrafi konum belirleme opsiyonunu kapatabilirsiniz. Bu durumda içerik akışınız güncellenmez ve coğrafi konum belirleme opsiyonunun kapatılmasından sonra yolunuzun diğer hangi Üyelerle kesiştiğini göremezsiniz.

 

İşlem verileri: HAPPN, hiçbir banka verisini toplamaz ve işlemez. Apple App Store, Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store, bankacılık ve mali bilgileri içeren belirli verileri mobil uygulamalara göndermemeyi tercih etmişlerdir. Bu tür veriler, sadece yukarıda belirtilen platformlar tarafından toplanır ve işlenir; HAPPN, bu ödeme yöntemini değiştirme seçeneğine sahip değildir. HAPPN ve Apple App Store, Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store arasında paylaşılan bilgiler, kimliğinizin teşhis edilmesini sağlamayan (örneğin ticari işlem numarası), yalnızca işlemleri onaylamaya yönelik teknik verileri kapsar. 

 

Mesajlaşma servisinin kullanımı için gerekli veriler: mesajlar, sadece Crush olan Üyeler arasındaki etkileşimlerin aktarımını sağlamak amacıyla HAPPN sunucularına gönderilir ve burada saklanır. Mesajlar ve sesli mesajlar tamamıyla özeldir ve sadece ilgili Üyeleri ilgilendirir. Adli talep ve/veya yasal düzenlemeler veya uygulanabilir düzenlemeler haricinde, HAPPN yetkili sorumluları bu sohbetleri görme hakkına sahip değildir. Bunun yanı sıra, sohbete dahil olmayan diğer Üyelerin veya herhangi bir üçüncü şahısın, tamamıyla özel bu Mesajlara erişimi yoktur.

 

Arama tercihleriyle ilgili veriler: Uygulama, Üyeleri yaş ve cinsiyete göre arayabilmenizi sağlar. Bu parametreleri değiştirebilirsiniz ve yalnızca karşılaştığınız, kriterlerinize uygun profillerle iletişime geçebilmeniz için yaş kriterlerine ve, önceden bu verilerin HAPPN tarafından toplanmasına ve işlenmesine izin verdikten sonra, ne tip kişileri aradığınıza dair bilgileri Uygulamaya girebilirsiniz. Böylece içerik akışınızda yalnızca, arama tercihlerinize uyan ve yolunuzun kesiştiği Üyeleri görürsünüz.  

 

Cihazlar ve donanımlarla ilgili veriler: sunduğumuz Servislere erişmek için kullandığınız cihazlar ve donanımlardan gelen IP adresi, uygulamanın versiyonu, mobil modeli, mobil ID numarası, kullanılan dil, işletim sistemi, uygulamadaki arızalar, reklam kimlik bilgileri gibi verileri içerebilen sunucu bültenleri gibi bilgileri topluyoruz. HAPPN’ın, Üyelerinin gezinti geçmişine erişimi yoktur. Veriler çerezler vasıtasıyla toplanabilir: daha fazla bilgi için, Çerez Kullanımına bakınız.

 

6.3. Toplanan veriler nasıl kullanılıyor  

 

HAPPN tarafından toplanan veriler, Üyelere sunulan ve anlaşmayla bağlı olduğumuz (Kullanma Şartları) Servisler ve Uygulamanın düzgün işlemesi açısından gereklidir. Verileriniz bu şekilde aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır: 

 

 1. Üye olarak Hesabınızın açılması ve idaresi (Servislere erişim ve müşteri hizmeti ve desteği de dahil olmak üzere); 
 2. Yolunuzun kesiştiği Üyelerin Profillerini sunmak için coğrafi konum belirleme; 
 3. Üyeler arasındaki mesajlaşmaların idaresi ve depolanması; 
 4. Servislerle veya diğer Üyelerle etkileşiminizle ilgili bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi (bildirimler); 
 5. happn veya ortaklarımızın bültenlerinin ve reklam veya pazarlama ile ilgili mesajlarının veya içeriklerinin gönderilmesi. 

 

Toplanan veriler aynı zamanda HAPPN’ın meşru çıkarları açısından da gereklidir (servislerin iyileştirilmesi ve optimum hale getirilmesi, Üyeleri ve Servislerimizin kullanım şekillerini daha iyi tanıma) ve özellikle istatistik çalışmalar, memnuniyet anketleri ve Uygulamanın ve Servislerin Üyeler tarafından kullanımına ilişkin pazarlama türünde analizler yapılmasını sağlar. 

İşlem, Üyelerin verilerinin işlenmesine dair onaylarına dayandığı takdirde Üyeler, onaylarını istediklerinde geri çekebilirler; onayın geri çekilmesi, bu talepten önce gerçekleştirilmiş işlemleri geçersiz kılmaz. 

HAPPN, yasal bir talebe cevaben (arama izni, mahkeme kararı veya diğer) veya yasal, mevzuata dair, adli veya idari zorunluluklara uymak için Üyelerin kişisel verilerini işleme koyabilir.  

HAPPN, yasa dışı veya Servis güvenliğine aykırı faaliyetleri ifşa etmek veya önlemek için, hukuki uygulamalara riayet ederek kişisel verilerinizi işleme koyabilir ya da Kullanım Şartlarına aykırı davranışta bulunduğu bildirilen Üyeleri analiz edebilir. 

 

6.4. Verileriniz nasıl paylaşılır 

 

Üyelerin kişisel verileri, yalnızca HAPPN’da yetkili olan belirli müşteri hizmeti ve desteği çalışanları ve sorumlu kişilerce yukarıda belirtilen amaçlarla işlemden geçirilir. Bu yetkili çalışanlar ve sorumlular, sadece işleri çerçevesinde kendilerine gerekli olan verilere erişebilirler.

 

HAPPN aynı zamanda, Gizlilik politikası çerçevesinde Üyelerin kişisel verilerine erişebilecek ve/veya bu verileri işleyebilecek, Üyelerin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliğini garanti eden, tasdikli ve güvenilir hizmet sağlayıcılar ve ortaklarla da çalışabilir. Bu hizmet sağlayıcı ve ortaklar, bilhassa verilerin muhafaza edilmesi, Uygulamanın kullanımına ve/veya iyi işleyişine dair çalışmalar, analizler ve istatikler konusunda Servislerimizi kullanmak ve iyileştirmek için ve Üyelere gerekli desteği vermek, yeni fırsatlar, mesajlar ve içerik için pazarlama ve reklam sunmak konusunda bize yardımcı olurlar.

Bir Üyenin, yukarıdaki madde 6.2’de belirtildiği gibi “herkese açık” olarak belirlenen profilindeki kişisel veriler, karşılaştığı ve arama kriterlerine uyan diğer Üyeler tarafından görünürdür.

Son olarak HAPPN, devlete bağlı tüm kurumların talebi doğrultusunda ve hukuki ve yasal tüm taleplere uymak için bazı verileri aktarabilir. 

Yeniden yapılanma, kontrol değişimi, birleşme, satın alınma, elden çıkarma, tasfiye gibi (yalnızca bunlarla sınırlı olmayarak) şirket operasyonları çerçevesinde verilerinizi aktarmak zorunda kalabiliriz.

 

6.5. Üye Hakları

 

6 Ocak 1978 tarihli ve 78-17 sayılı Fransız Veri Koruma Kanunu’na (Loi Informatique et Libertés) ve RGPD’ye uygun olarak her Üye, kendi kişisel verilerine erişme, düzeltme ve gerektiğinde taşıyabilme ve silebilme hakkına, işlenmesine veya sınırlandırılmasına itiraz etme hakkına ve ölümünden sonra kişisel verilerinin durumuna ilişkin direktifleri belirleme hakkına sahiptir. Üyelerinin kaygılarına karşı hassas olan HAPPN, kişisel verilen korunmasına riayet etmeyi ve bu talepleri en kısa süre içinde işleme koymayı taahhüt eder. Üye, kimliğini ispat ettiği sürece, bir mektup veya [email protected] adresine bir e-posta göndererek veya doğrudan Uygulama üzerinden haklarını uygulamaya koyabilir.

 

Üye, diğer tüm itirazlar için, verilerin korunması konusunda yetkili ulusal kontrol otoritelerine talepte bulunabilir.

 

 • Erişme hakkı, Üyenin Fransa Veri Koruma Kanunu’nun (Loi Informatique et Libertés) 39. maddesine ve RGPD’nin 15. maddesine dayalı olarak kendisi ile ilgili verileri erişilebilir bir biçimde HAPPN’dan talep etmesine imkan tanır. 
 • Düzeltme hakkı, Üyeye yanlış, eksik, müphem, güncelliğini yitirmiş veya kullanılması, iletilmesi veya saklanması Fransa Veri Koruma Kanunu’nun (Loi Informatique et Libertés) 40. maddesine ve RGPN’nin 16. maddesine dayalı olarak yasaklanmış olan kendisi ile ilgili her türlü kişisel verinin düzeltilmesini, eklenmesini, güncellenmesini veya silinmesini HAPPN’dan talep etme hakkını verir. Doğrudan Uygulama üzerinden verilerinizi değiştirebilir veya düzeltebilirsiniz. Profilinize giderek doğrudan “Fotoğraflarım”, “İş ve Eğitim (Meslek, İş Veren, Okul)” ve “Hakkımda” bölümlerinde değişiklik yapmanız yeterlidir.  Adınızı, yaşınızı veya cinsiyetinizi değiştirmek için Facebook sayfanıza giderek profilinizdeki “Hakkında - İletişim Bilgileri ve Temel Bilgileri” güncelleyebilirsiniz.
 • Taşınabilirlik hakkı, RGPN’nin 16. maddesine dayalı olarak Üyeye, HAPPN’a tedarik ettiği kişisel nitelikteki verileri yapılandırılmış, sıkça kullanılan ve makinelerin okuyabileceği bir formatta alabilme ve bu verileri bir başka işlem sorumlusuna aktarma hakkını verir. 
 • İtiraz etme hakkı, Üyeye, Fransa Veri Koruma Kanunu’nun (Loi Informatique et Libertés) 38. maddesine ve RGPN’nin 21. maddesine dayalı olarak, kendi verilerinin HAPPN tarafından bilhassa ticari bilgi toplama ve HAPPN’ın meşru çıkarlarına dayalı işlemler amacıyla kullanılmasına ücretsiz ve ihtiyari biçimde itiraz etme hakkı verir. 
 • Silme hakkı, Üyeye, RGPN’nin 17. maddesine dayalı haklar çerçevesinde, HAPPN’a bildirilmiş olan verilerin, ücretsiz ve ihtiyari biçimde silinmesini talep etme hakkı verir. Doğrudan Uygulama üzerinden, uygun özelliği kullanarak hesabınızı silebilirsiniz.
 • Üyenin Fransa Veri Koruma Kanunu’nun (Loi Informatique et Libertés) 40-1. maddesine uygun olarak ölümünden sonra kişisel nitelikteki verilerinin saklanması, silinmesi ve iletilmesine ilişkin direktifleri belirleme hakkı.

 

Bu haklar sadece, Facebook Connect kullanımı çerçevesinde HAPPN’ın olanaklarının sınırları içinde kullanılabilir. Verilerin bir kısmı, Facebook Connect tarafından HAPPN’a gönderilmiştir ve Facebook’un yardımı olmadan düzeltilemez.

 

Üye, kendi girişimi ile kendi verilerinden çoğunu Uygulama üzerinde düzeltebilir.

 

6.6. Verilerin saklanması

 

HAPPN, Üyenin kendi Hesabını kullanması için gerekli zaman boyunca Üyenin verilerini saklar, yani: 

 

 • Üyenin bir sene uzatılan kayıt süresi boyunca; 
 • yasa dışı davranışların bildirilmesine ilişkin işlemin bildirim süresi boyunca; 
 • Kullanım Şartlarının 16.4. maddesine uygun olarak, hesabınız askıya alındığından itibaren üç sene boyunca;
 • çerezler için yasal 13 ay boyunca (bkz. Çerez Kullanımı). 

 

HAPPN’ın yer (hosting) sağlayıcısı statüsü uyarınca, Üyelerin kişisel verilerinden bazılarını, 21 Haziran 2004 tarihli Fransa Dijital Ekonomiye Güven Kanunu’nun (Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique) 6. maddesine dayalı olarak, bir yıllık bir dönem boyunca muhafaza etme konusunda yasal yükümlülük altında olduğunu dikkate almanız gerekmektedir.

 

HAPPN, saklanan verilerin optimum güvenliğini garanti etmek için elindeki tüm imkanları kullanacağını ve en iyi çabayı göstereceğini taahhüt eder. Bununla beraber, kendi verilerini korumak için gerekli önlemleri almak Üyenin sorumluluğudur.

HAPPN, reşit olmayan çocukların verilerini toplamayı reddeder. Bir Üyenin yaşı hakkında yalan söylemesi ve dahası erginliği hakkında yalan beyanda bulunması durumunda, çocuğun ebeveynleri verilerin silinmesini talep etmek üzere 17. maddede belirtilen adrese e-posta göndererek HAPPN’ı haberdar etmelidir. HAPPN, reşit olmayan çocuğun kişisel verilerini en kısa zamanda silmeyi taahhüt eder.

 

6.7. Verilerin AB dışına iletilmesi

 

Üye kayıt olurken istatistiksel çalışmaların gerçekleştirilmesi, Üyelere müşteri desteği sağlanması ve gerektiğinde Uygulama tarafından işlenen verilerin barındırılması amacıyla HAPPN’ın Avrupa Birliği dışındaki servis sağlayıcılarına aktarılmasına açıkça müsaade eder.

 

HAPPN, bu aktarımların verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlayan, geçerli düzenleme uyarınca (bilhassa Avrupa Komisyonu’nun örnek sözleşme bentleri) yeterli düzeyde koruma sağlayan koşullarda yapıldığını garanti eder.

 

6.8. Çerezler 

 

Daha fazla bilgi için Çerez Kullanımını inceleyin. 

 

 

Madde 7: CNIL Beyanı

 

7.1 CNIL Beyanı

Üyeleri hakkındaki bilgileri toplayan Uygulama CNIL (Fransız Dijital Gizlilik Komisyonu) nezdindeki beyan formalitelerini yerine getirmiştir.

 

 

Madde 8: HAPPN’ın yükümlülük ve sorumlulukları

 

8.1 Teknik Kaynaklar ve Güvenlik

HAPPN iOS 8 veya üzeri işletim sistemiyle çalışan iPhone, 4.1 veya üzeri versiyonu kullanan Android akıllı telefon ve 8.1 veya üzeri versiyonu kullanan Windows Phone kullanan Üyelerine kaliteli bir Hizmet sunmak için gerekli olan altyapı ve teknik imkânları kullanmayı taahhüt eder.

HAPPN Üyenin cihazındaki işletim hatalarından veya cihazla Uygulama arasındaki uyum sorunundan dolayı sorumlu tutulamaz.

HAPPN sistemine sahte erişim riskini en aza indirmek için tüm tedbirler alınmıştır. Bu amaçla HAPPN, güvenlik duvarı olarak İnternet'ten gelen veya İnternet’e giden trafiği filtreleyerek İnternet ağıyla bir şirketin özel ağı arasındaki donanımla güvenliği artırmaktadır. Yine de ağın güvenliğini kesin olarak sağlayabilmek mümkün değildir.

HAPPN Üyenin İnternet erişim sağlayıcısının hizmetlerinin arıza, kesinti veya yetersizliğinden veya HAPPN Hizmetlerine erişimini kesebilecek veya kötü etkileyebilecek hiçbir dış etkenden sorumlu değildir.

Üye güvenli bir e-posta adresine sahip olmalıdır. Bu tedbirlerin ihmal edilmesi durumunda, Üyenin hesabı nadir bir durum olsa da dolandırıcıların hedefi olabilir.

HAPPN Üyeyi istisnai bir risk olan istenmeyen mesajlar veya HAPPN tarafından gönderildiği iddia edilen mesajlar konusunda da uyarır. Üye bu varsayımlar gerekleştiğinde dikkatli olup 17. Maddede belirtilen adreslere mektup veya e-posta göndermek suretiyle HAPPN’ı uyarmalıdır.

 

8.2 Yasa Dışı Davranışlar

HAPPN ve ortakları, Üyelerinin aşağıda sıralanan ancak bunlarla sınırlı olmayan yasa dışı veya cezai müeyyide gerektiren eylemlerinden dolayı sorumlu tutulamaz:

• Her türlü dolandırıcılık

• Fuhuş

• Kimlik hırsızlığı

• Üçüncü bir kişinin fikrî mülkiyet hakkının ihlal edilmesi.

 

8.3 İhbar Sistemi ve Topluluk Denetimi

21 Haziran 2004 tarihli Fransa Dijital Ekonomide Güven Kanununun 6, I, 7. Maddesi uyarınca yer sağlayıcı olarak HAPPN’ın Uygulama vasıtasıyla iletilen veya stoklanan içeriğini yasal olarak denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, aynı kanunun 6-I-3. Maddesine göre yer sağlayıcı sıfatıyla HAPPN yasa dışı ve zararlı içeriklerin bildirilmesi için bir ihbar sistemi öngörmek durumundadır.

 

Bu durumda HAPPN müşteri hizmetlerinin incelemesinden sonra HAPPN söz konusu içeriği hemen kaldırmayı taahhüt eder.

 

LCEN’nin 6-I-5 Maddesi uyarınca, yasa dışı içerik aşağıdaki bilgiler yer sağlayıcıya bildirildiği andan itibaren alınmış sayılır:

• Bildirimin tarihi

• İçeriği iletenin kimliği

• Yasa dışı durumun tanımı (mümkünse yasa dışı içeriğin ekran görüntüleriyle birlikte)

• İçeriğin kaldırılmasını gerektiren nedenler

 

Yani HAPPN, Uygulamada Üyelerinin insanlık suçlarının savunulması, terör eylemlerinin teşvik edilmesi ve bunların savunulması, ırkçı nefrete teşvik, cinsiyetleri, cinsel kimlik veya yönelimleri nedeniyle veya engelleri nedeniyle kişilere karşı nefret, çocuk pornografisi, şiddete teşvik, kadına karşı şiddete teşvik ve insan onuruna saldırı gibi LCEN’in 6 I 7. Maddesinde öngörülen içerikleri ihbar edebilmelerini sağlayan bir topluluk ihbar sistemi kurmuştur.

 

Özellikle bu konuda çok hassas, mesleki bir etik anlayışıyla hareket eden ve şiddete ve hakarete eğilimli bu tür Üyelerle ve yasa dışı, kötü amaçlı ve zararlı içeriklerle muhatap olmak istemeyen HAPPN ekibi bu ihbar prosedürünü çok ciddiye almaktadırlar.

 

Bu yüzden, bir Üye tarafından yayınlanan içerik böyle bir ihbarın konusu olmuşsa, bu içeriği yayınlayan Üyenin Hesabı, ihbar sahibinin HAPPN’ın yasal yükümlülüklerine uygun olarak içeriğin kaldırılmasını sağlamak amacıyla sunduğu ispat unsurlarına dayanarak işbu metnin 16.4 Maddesinde öngörülen koşullarda askıya alınabilir / iptal edilebilir.

 

Yayınladığı içerikleri ihbar edilen Üye hesabının askıya alınmasından ve iptal edilmesinden Uygulama hesabı ve/veya verdiği adrese gönderilen e-posta vasıtasıyla haberdar edilir. İhbarı yapan üyenin kimliği hiçbir şekilde kendisine bildirilmez.

 

Bu ihbar prosedürünün dışında, Üyeler görgü kurallarına uymayan davranışlar sergileyen diğer bir Üyeyi engelleyip onunla olan bütün iletişimini kesmeyi tercih edebilir (daha önce gönderilen Beğen, Sohbet talepleri, Mesaj ve sesli mesajlara karşılıklı olarak erişimin ve yenilerinin gönderilmesinin engellenmesi, herhangi bir şekilde kendilerini rahatsız ettiklerini düşündükleri için engellenen Üyenin varlığından haberdar edilmemek). Bununla birlikte bu kişiyle tekrar temas kurabilmek için kişinin engelinin ücretsiz olarak kaldırılması mümkündür. Bu eylem gizlidir ve Üyelere temasta kalmak istedikleri ve istemedikleri kişileri kontrol etme imkânını vermektedir.

 

Bu sistemlere aşağıdaki gibi erişilebilir ve kullanılabilir:

• iPhone’da Üyenin profil fotoğrafının altında sağda ve ilgili Üyeyle sohbetin üstünde sağda;

• Android akıllı telefonda Üyenin profil fotoğrafının altında sağda ve ilgili Üyeyle sohbetin üstünde sağda;

• Windows phone’da Üyenin profilinin altında sağda ve ilgili Üyeyle sohbetin altında sağda;

 

İhbar edilen ve yürürlükteki yasa ve yönetmelik hükümleri uyarunca ihlal olarak kabul edilebilecek içeriğin yayınlanması durumunda, bu içerik nedeniyle mağdur olan Üye yetkili emniyet makamlarına da başvurmaya davet edilmektedir.

 

Çünkü HAPPN’ın tesis ettiği ihbar prosedürü, hiçbir şekilde ihbar edilen yasa dışı içeriğin sahibine karşı yapılabilecek olası şikayet ve dava açma sürecinin yerine geçmez.

 

İhbar sistemi ne şekilde suistimal edilmiş olursa olsun (dayanaksız ve kötü niyetle yapılan ihbar) işbu Genel Kullanım Koşullarının ihlal edilmesi anlamına gelir ve LCEN’in 6 I 4. Maddesi uyarınca öngörülen cezai müeyyidelerin mağdurlara tazminat ödenmesini gerektiren adli takipler dışında işbu Genel Kullanım Koşullarının 16.4 Maddesine göre bu tür bir kötü kullanımı yapmış olan Üyenin Hesabının askıya alınması veya iptal edilmesine neden olabilir.

 

8.4 Temkinli Olma Yükümlülüğü

Üye "gerçek" bir buluşma organize edeceği kişilerin kimliğini doğrulamak konusunda tek sorumludur. HAPPN "gerçek" bir buluşmadan kaynaklanan herhangi bir sorun karşısında sorumlu tutulamaz.

 

8.5 Grup Etkinlikleri

HAPPN Hizmetlerinin Üyelerinin grup etkinlikleri için bir araya getirilmesi amacıyla kullanılması Hizmetlerin suistimal edilmesi anlamına gelmektedir. Uygulama kullanılarak kamuya açık alanlarda gösteri planlamak veya organize etmek kesin olarak yasaktır. Böyle bir toplantının yapılması hâlinde, kamu düzeninin bozulması veya herhangi bir zarar verilmesi durumunda HAPPN sorumlu tutulamaz.

 

 

Madde 9: Üyenin Yükümlülükleri

 

9.1 Kayıt Sırasında Doğruluk ve Dürüstlük Yükümlülüğü

Üyelik niteliğini kazanabilmek için aşağıdaki tüm koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

• Fransız kanununun öngördüğü şekilde reşit olma koşulunu yerine getirmek (18 yaşını doldurmuş olmak);

• Facebook profilindeki bilgilerini ciddi ve doğru bir şekilde doldurmak. Üye nüfus kaydındaki adını, cinsiyetini ve doğum tarihini girmelidir. Aksi hâlde üye Facebook profilindeki yanlış bilgileri düzeltmek ve Facebook profiliyle Hesabındaki bilgiler arasındaki senkronizasyonu sağlamakla yükümlüdür.

• İşbu Genel Kullanım Koşullarından haberdar olmak ve kaydını onaylayarak bunları kabul etmek;

• Uygulama üzerinden Hesaba girerek verilen bilgileri düzenli olarak güncellemeyi taahhüt etmek;

 

HAPPN üyelerin kimliğini ve yaşını doğrulayabilecek ne yasal zorunluluğa ne de teknik olanaklara sahiptir. Bununla birlikte, kimlik hırsızlığı veya yanlış veya sahte bilgi durumunu düşündüren kuşku hâlinde, şüpheli unsur bulunması hâlinde veya "ihbar" özelliğini kullanarak üçüncü bir kişinin ihbarı üzerine, HAPPN en kısa zamanda soruşturma yaparak mümkünse üyenin profilini iptal etmeden verilen bilgileri düzeltebilir.

Soruşturma süresi boyunca HAPPN şüpheli üyenin Hesabını ve Uygulamaya girişini askıya alma ve özellikle kendisinden resmî kimlik belgesinin bir suretini talep ederek gerekli incelemeleri yapma hakkını saklı tutar. 16.4 Madde uyarınca Üye Uygulama ve/veya verdiği e-posta adresine gönderilen e-posta ile Hesabının askıya alındığından haberdar edilecektir.

Üyenin söz konusu belgeyi sunacak durumda olmaması veya işbu Genel Kullanım Koşullarının açıkça ihlal edilmesi hâlinde HAPPN işbu Genel Kullanım Koşullarının 16.4 Maddesinde öngörülen koşullara uygun olarak söz konusu üyenin Hesabını iptal edebilir.

 

9.2 Kullanım Sırasında Dürüstlük ve Doğruluk Yükümlülüğü

Üye olarak kalabilmek için aşağıdaki tüm koşullara uyulması gerekmektedir:

• Beyanlarında dürüst ve samimi olmak.

• Başka birinin fotoğrafını koymamak, mali bilgiler gibi başkasına ait gizli bilgiler vermemek.

• Uygulama üzerinde pornografik veya insan haysiyetini ve onurunu zedeleyecek içerik veya fotoğraf yayınlamamak.

• Uygulama içerisinde diğer Üyelerle yapılan mesajlaşma ve sesli mesajlaşmaların içeriğinin gizliliğini ihlal etmemek ve buna bağlı olarak bu mesajların içeriğini üçüncü kişilere ifşa etmemek.

• Fikrî mülkiyete ilişkin kanunları ihlal etmemek.

• Kamu düzenini bozmamak.

• Hakaret etmemek ve daha geniş anlamda başta ırkçı ve ayrımcı olmak üzere aşağılayıcı sözler söylememek.

• Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymak.

• Şiddeti teşvik etmemek ve terörizmi, savaş suçlarını veya insanlığa karşı suçları savunmamak.

• Edep kurallarını ihlal etmemek ve diğer Üyelere karşı nazik olmak.

• Hiçbir şekilde Hizmetlerin düzgün bir şekilde işlemesine veya Uygulamanın altyapısına zarar vermemek.

• Diğer üyelerle temas kurulurken Uygulama içerisinde HAPPN tarafından verilenlerin dışında hiçbir robot veya araç kullanmamak.

• Uygulamayı eskort hizmetleri organize etmek için kullanmamak.

• Diğer üyelerin nezdinde ücretli ürün veya hizmet reklamı yapmamak.

• Başta Hesabına ait şifre ve kullanıcı adı olmak üzere bağlantı bilgilerini diğer Üyelere vermemek.

• Herhangi bir şekilde, rakip olsun veya olmasın başka servislerin kullanılmasını teşvik eden reklam yapmamak ve haksız rekabete ilişkin bir suç işlememek.

• Uygulamayı toplanma veya gösteri düzenlemek amacıyla kullanmamak.

 

Üye ayrıca HAPPN Uygulamasıyla bağlantılı olarak ağ üzerinden eline geçen teknik bilgileri kopyalayamayacak, yayımlayamayacak ve iletemeyecektir.

 

9.3 Kişisel Kullanım

Üye HAPPN’ı yalnızca kişisel amaçlarla kullanmayı taahhüt eder. HAPPN ağı ticari, reklam, seçim veya işe alma amacıyla kullanılamaz. HAPPN mesaj uygulaması vasıtasıyla Ticari veya pazarlama amaçlı mesaj ve/veya özellikle HAPPN’ın rakipleri olmak üzere üçüncü firmaların sitelerine bağlantı sağlayan içerik, bilgi veya köprü içeren haber bültenleri göndermek kesinlikle yasaktır.

 

9.4 Üyenin Sorumluluğu

Üye Uygulama vasıtasıyla yaptığı eylemleri ve yayınladığı bilgileri konusunda tek sorumludur.

Üyenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle HAPPN’ın sorumlu tutulması hâlinde, Üye kanunun veya işbu Genel Kullanım Koşullarının ihlal edilmesi nedeniyle HAPPN’ı aleyhine verilecek her türlü adli karar karşısında korumayı kabul eder.

HAPPN Üyeleri tarafından yayınlanan ve Uygulama vasıtasıyla paylaşılan içerikler hakkında denetim uygulamaz: yani üyeler tarafından yayınlanan köprülerin yönlendirdiği hiçbir resim, metin veya içerik HAPPN’ın çalışanları tarafından incelenmez. İşbu Genel Kullanım Koşullarının 8.3 Maddesi uyarınca, Üye Fransız yasalarını veya işbu Genel Kullanım Koşullarını ihlal eden yasa dışı içerikleri Uygulamada sağlanan denetim araçlarıyla ihbar edebilir.

 

9.5 Fotoğraflar

Edebe ve genel olarak ahlaka aykırı her türlü pornografik ve teşhirci fotoğraf kesinlikle yasaktır. Bu tür fotoğrafların yayınlanması üyenin Hesabının askıya alınması ve/veya iptal edilmesiyle, hatta mahkemeler tarafından verilecek diğer cezalarla da sonuçlanabilir.

 

9.6 Gerçek Buluşmalar

HAPPN "gerçek" buluşmalar düzenlemek isteyen Üyelerini dikkatli olmaya davet etmektedir. Buluşacakları kişilerin kimliklerini doğrulamak tamamen Üyenin sorumluluğundadır. "Gerçek" buluşmalar HAPPN’dan bağımsız olarak tamamen Üyelerin sorumluluğu altında organize edilmektedir. Niteliği ne olursa olsun, Uygulamayı kullandıktan sonra gelişen olaylar sırasında Üyelerinin ve/veya eski Üyelerinin neden olduğu sorunlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Bu bakımdan, HAPPN mesaj kutusu, rahatlıklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla Üyelerin kimlerin profillerini görmeye ve sohbet etmeye izinli olacaklarına karar verebilmelerini sağlaması açısından bir avantaj sunmaktadır.

Üyenin mesaj alıp vermeyi kabul ettiği kişilerle ilgili olarak, bunlara telefon numarası, adres veya soyadı gibi HAPPN profilinde yer almayan bilgilerin ifşa edilmemesi önerilmektedir. HAPPN güvenlik açısından gerçek buluşmaların kalabalık kamu alanlarında organize edilmesini veya bir yakının haberdar edilmesini ve bulunduğu yer bilgilerinin ancak makul bir süreden sonra ifşa edilmesini şiddetle tavsiye etmektedir.

 

9.7 Hesabın Yönetilmesi

Üye düzenli olarak mesaj kutusuna HAPPN’ın Hizmetlere ve olası değişiklik ve güncellemelere ilişkin bilgileri ileteceği bildirimlere bakmalıdır. Bu bilgiler Üyenin Facebook Connect vasıtasıyla alınan elektronik adresine e-posta ile de gönderilebilir.

 

Üye kullanıcı adı ve şifresiyle Uygulamaya bağlanarak Hesabına erişebilir. Üye bağlantı bilgilerinin tek sorumlusudur ve üçüncü kişilerin eline geçmemesine dikkat etmelidir. Üye HAPPN’ı Hesabından yapılan her türlü ileti, kullanım veya beyana karşı özellikle korur.

 

9.8 Donanımlar

Hizmetlere erişim için gerekli olan donanımlar (malzeme veya yazılım) ve bunlara bağlı tüm giderler, telekomünikasyon ücretleri dâhil olmak üzere tamamen Üye tarafından karşılanacaktır. Üye Hizmetin çerçevesinde kullanılan malzeme konusunda tek sorumludur.

 

 

Madde 10: Ödeme koşulları

 

10.1 Fiyat

Krediler tek tek satın alınamaz. Apple App Store, Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store’da belirtilen fiyatlarla paket hâlinde satın alınabilirler.

Üyenin kaydı sırasında 10 kredilik bir paket hediye edilir.

 

10.2 Ödeme Güvenliği

Paketler Apple App Store, Android Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store tarafından öngörülen ödeme koşullarına göre güvenli olarak satın alınabilir.  Apple App Store, Android Google Play Store ve Microsoft Windows Phone Store, HAPPN’ın platformların öngördüğü koşullara göre müdahil olma yetkisinin bulunmadığı ödeme koşul ve prosedürü konusunda tek sorumludur. Her türlü para iadesi talebi veya ödemeye ilişkin talepler satın almanın yapıldığı terminale göre Apple, Android veya Microsoft’un servislerine yapılmalıdır.

Banka bilgileri HAPPN’ın iradesinden bağımsız olarak Apple, Android veya Microsoft tarafından istenmektedir.

 

 

Madde 11: Hizmetin Kapsamı

 

11.1 Kredilerin Geçerlilik Süresi

Satın alınan veya HAPPN tarafından teklif edilen krediler, TCOU ile uyumlu olarak sadece Hesabın aktif olarak kaldığı dönemde kullanılabilir. Ancak, buradan itibaren Madde 16.3, 16.4 veya 16.5 uyarınca, Hesabın erken kapatılması durumunda, kapatma tarihinde kalan Kredi, Hesaptan herhangi bir tazminat olmaksızın kalıcı olarak silinir.

Sonrasında Üyenin yeniden kaydolması, kaybedilen Kredilerin geri kazanılmasına olanak sağlamaz.

 

Özel durumlarda hediye edilen krediler: HAPPN üyelere sadakat programı veya özel bir etkinlik çerçevesinde kredi hediye edebilir.

 

11.2 Hizmetlerin Birikmesi

HAPPN kredi paketleri birikebilir. Satın alınan her paketin kredi sayısı üyenin hesabında önceden kayıtlı olan kredilere eklenir.

 

 

Madde 12: Üyeyle İletişim

 

12.1 Anlık Bildirimler

Üye aşağıdakilerle sınırlı olmaksızın önemli olaylar hakkında haberdar edilmek için Uygulama üzerinden Anlık Bildirimler alabilecektir:

• Başka bir Üyeden alınan Sohbet talepleri

• Başka bir Üyeden alınan mesaj veya sesli mesaj

• Üyenin Hesabı ve/veya Hizmetlerle ilgili HAPPN mesajı

Üye Hesabından Anlık Bildirimlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir.

 

12.2 Haber Bülteni

Uygulamaya kaydolduğunda Üye HAPPN veya ortaklarından haber bülteni almayı kabul etmektedir. Kişi, herhangi bir zamanda bültendeki "aboneliği sonlandır" seçeneğine tıklayarak ve/veya Madde 17’de belirtilen adrese e-posta göndererek, iptal etme hakkını kullanır ve üyeliğini sonlandırabilir.

12.3 Reklam ve Kampanya Mesajları

HAPPN Uygulama yoluyla ilan verenler ve diğer ortakların reklam ve kampanya mesajlarını paylaşabilir. Üye, bu mesajları almaya açıkça izin vermiştir.

 

 

Madde 13: Tavsiye

 

13.1 Arkadaşları Davet Etme

Ağın genişlemesi ve biriyle tanışma şanslarını artırmak için, HAPPN Üyelerinin arkadaşlarını Uygulamaya davet etmelerine izin vermektedir. Bunun karşılığında yeni bir kullanıcı getiren Üye 5 Kredi kazanır. Üyeler ancak fiziksel olarak gerçekten tanıdıkları (yakın arkadaş) kişileri davet edebilirler. Dolayısıyla bu çevrenin dışındaki kitlesel davetler kesinlikle yasaktır.

 

13.2 Avantajlar

HAPPN isteğe bağlı bu özelliğin yalnızca Uygulamanın kullanımında faydalı olabilecek basit avantajlar sunduğunu hatırlatır. HAPPN Üyelerine bunun karşılığında maddi kazanç olarak dönebilecek herhangi bir vaatte bulunmamaktadır.

 

 

Madde 14: Fikrî ve Sınai Mülkiyet

 

14.1 Marka Hakkı İmtiyazları

HAPPN markası münhasıran HAPPN’ın mülkiyetidir (535 217 723 sicil numarasıyla Paris Ticaret Siciline kayıtlı Anonim Şirket); HAPPN buna bağlı tüm hakların sahibidir. Marka 4109777 sicil numarasıyla Fransız Fikrî Mülkiyet Enstitüsü, 012787974 sicil numarasıyla İç Pazar İçin Uyumlaştırma Kurumu ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü nezdinde tescil edilmiştir.

HAPPN’ın önceden alınmış açık ve yazılı izni olmaksızın markanın veya Uygulama tarafından sunulan slogan ve logo gibi buna bağlı hakların herhangi yöntemle, herhangi bir şekilde, herhangi formatta ve herhangi ortamda çoğaltılması ve/veya kullanılması ve/veya kısmi veya tamamen eklenmesi ve/veya değiştirilmesi ve/veya silinmesi kesinlikle yasaktır ve adli takip nedeni olabilir.

Marka hâlen Fransa’da yürürlükte olan Fikrî Mülkiyet Kanununun L713-2 ve devamı maddeleriyle korunmakta olup bu hüküm tüm dünya için geçerlidir.

 

 

14.2 Telif Hakkına İlişkin İmtiyazlar

HAPPN tarafından sunulan orijinal eserler münhasıran HAPPN mülkiyetindedir (535 217 723 sicil numarasıyla Paris Ticaret Siciline kayıtlı Anonim Şirket). HAPPN buna bağlı tüm hakların sahibidir.

HAPPN’ın önceden alınmış açık ve yazılı izni olmaksızın yazılımlar, animasyonlar, metinler, videolar, grafikler ve daha geniş olarak genel yapı gibi Uygulama tarafından sunulan içerik veya hizmetlerin herhangi yöntemle, herhangi bir şekilde, herhangi formatta ve herhangi ortamda kısmen veya tamamen sunulması ve/veya çoğaltılması ve/veya yayınlanması ve/veya işletilmesi kesinlikle yasaktır ve adli takip nedeni olabilir.

Orijinal eserler hâlen Fransa’da yürürlükte olan Fikrî Mülkiyet Kanununun L335-3 ve devamı maddeleriyle korunmakta olup bu hüküm tüm dünya için geçerlidir.

 

14.3 Lisans

HAPPN tarafından Üyeye verilen kullanım hakları özel ve kişisel kullanımla sınırlıdır. HAPPN’ın izni olmaksızın Üyenin bunun dışındaki her türlü kullanımı yasaktır.

 

Üye HAPPN ve ortaklarına tüm dünyada geçerli, ücretsiz, münhasır olmayan ve diğer üyelerle iletişim kurma çabasını desteklemek amacıyla Uygulama vasıtasıyla HAPPN’a sunduğu her türlü fikrî mülkiyet unsuruna ilişkin (metin, fotoğraf, video, vs.) kullanım, çoğaltma, temsil, değişiklik, tercüme için daimi bir lisans devreder. Bu lisans kullanıcının imaj hakkı ve kişisel verilerinin korunması çerçevesinde, Üyenin profilini yanlış tanıtmadan ve profiline sadık kalarak HAPPN tarafından kullanılacaktır. Bu lisans HAPPN’ın bu unsurları teknik performanslarına veya ilgili medya formatlarına uygun hâle getirmesini sağlamaktadır. Bu haklar Üye ile HAPPN arasında işbu Genel Kullanım Koşulları yürürlükte kaldıkça tüm dünya için devredilmektedir.

Üye sunduğu içerik ve kişisel verilerin sahibi olarak kalmaktadır.

Üye kendisi tarafından üçüncü bir kişinin fikrî mülkiyetinin ihlal edilmesi nedeniyle aleyhine açılan her türlü dava veya verilen her türlü mahkumiyete karşı HAPPN’ı muaf tutar. Üye bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talep veya tazminata karşı HAPPN’ı muaf tutar.

 

 

Madde 15: Haksız Rekabet

 

Uygulamanın bir benzerini tasarlamak veya bir türevini oluşturmak ve daha genel olarak taklit, karalama, asalaklık veya haksız rekabete ilişkin her türlü eylemde bulunmak kesinlikle yasaktır. Gerekmesi hâlinde HAPPN kendisine verdiği zararı tazmin etmesi için Üyeyi dava edebilir.

Lisans veya alt lisans veren veya vermeye çalışan, Hizmetleri veya Uygulamayı herhangi bir şekilde üçüncü kişilere satan, devreden, dağıtan veya işleten veya kullanımına sunan Üyeler ağır adli cezalara çarptırılır.

 

 

Madde 16: Kapatma

 

16.1 Hesabın Üye Tarafından Kapatılması

Üye artık görünür olmak istemediğinde, önceden haber vermeksizin Uygulama üzerinden istediği zaman Hesabını kapatabilir.

Profilin kapatılması sırasında;

• Üyenin profili diğer üyelere geçmiş ve gelecek için görünmez kılınır.

• Bilgilerin muhafaza edilmesine ilişkin yasal yükümlülük üzerinde bir etkisi yoktur.

• Hesabın kapatılmasını takip eden 1 yıllık süre içerisinde yeniden etkinleştirilmesi durumunda muhafaza edilen bilgiler profile yeniden atanır ve profil yeniden görünür hâle gelir.

 

16.2 Uygulamanın Üye Tarafından Kaldırılması

Üye Uygulamayı cep telefonundan istediği anda önceden haber vermeksizin kaldırabilir. Bunun sonucunda üye yeniden yüklemedikçe Uygulamaya artık erişim sağlayamaz.

Uygulamanın kaldırılması sırasında:

• Üyenin profili diğer üyelere geçmiş ve gelecek için görünmez kılınır;

• Bilgilerin muhafaza edilmesine ilişkin yasal yükümlülük üzerinde bir etkisi yoktur;

• Hesabın kapatılmasını takip eden 1 yıllık süre içerisinde yeniden etkinleştirilmesi durumunda muhafaza edilen bilgiler profile yeniden atanır ve profil yeniden görünür hâle gelir.

Bununla birlikte kaldırmadan önce Uygulamadan çıkılması önerilmektedir. Aksi hâlde Üyenin profili uygulamanın kaldırılmasını takip eden 24 saat içerisinde erişilebilir kalacaktır.

 

16.3 Hesabın Üye Tarafından Silinmesi

Üye posta adresi ve elektronik adresi 17. Maddede yer alan HAPPN’a e-posta veya mektup göndererek istediği zaman ve önceden haber vermeden hesabını kesin olarak silebilir. Bu durumda, Üyenin profili, Hesabında kalan krediler de dâhil olmak üzere kalıcı olarak silinir.

 

Üye Uygulamayı yeniden kullanmak istediğinde ilk kayıt yaptırır gibi yeniden kayıt yaptırmak zorundadır.

Hesabın silinmesi sırasında:

• Üyenin profili diğer üyelere görünmez kılınır;

• Üyenin verileri, bu sözleşmenin 6.6. maddesindeki esaslarla uyumlu olarak özellikle HAPPN’a ait yasal yükümlülüklerle ilişkili olmak üzere, bu tarih itibariyle bir yıl boyunca saklanır ve sonrasında kalıcı olarak silinir;

• Üyenin Hesabının silindiği gün itibariyle, Hesabında kalan krediler silinir, herhangi bir iade beyanında bulunma imkanı olmaksızın tam olarak yok edilir.

 

Üye eski Hesabını yeniden aktif hâle getiremez.

 

16.4 Üyenin Genel Kullanım Koşullarına uymaması durumunda Hesabın HAPPN tarafından askıya alınması/iptal edilmesi

Üyenin Genel Kullanım Koşullarına uymaması durumunda, Hesabı HAPPN tarafından ihtiyati tedbir olarak her an askıya alınabilir ve ardından kesin olarak iptal edilebilir.

 

Madde 8.3 uyarınca yapılan bir ihbarın ardından veya Genel Kullanım Koşullarına uyma konusunda tamir edilebilir bir eksiklik durumunda HAPPN’ın müşteri hizmetlerinin yapacağı incelemeler için gerekli olan süre boyunca HAPPN Üyenin hesabını askıya alabilecektir.

 

Hesabı askıya alınan Üye HAPPN tarafından bu kararla ilgili olarak Uygulama üzerinden bir bildirim gönderilmesi ve/veya e-posta ile bilgilendirilecektir. Üye Hesabının askıya alınma gerekçeleri hakkında daha geniş bilgi almak, olası görüşlerini sunmak ve/veya eksikliğin düzeltildiğini kanıtlamak için e-posta ile HAPPN müşteri hizmetleriyle temasa geçmeye davet edilmektedir.

 

Hesabın askıya alınma tebligatının yapılmasını takip eden 30 gün içerisinde Üye müşteri hizmetleriyle temasa geçmemiş veya Üye tarafından verilen unsurlar eksikliği gidermek için yeterli olmamışsa, HAPPN Üyeye Uygulama üzerinden ve/veya e-posta ile Hesabının iptal edildiğini bildirebilir ve Üyeyi Uygulamaya tekrar kaydolmak için geçmesi gereken süre hakkında bilgilendirebilir. Açıklama yapılmaması hâlinde, bu süre Hesabın iptal edilme bildiriminden itibaren 3 yıldır.

 

Hesabın iptal edilmesi sırasında:

• Üyenin profili diğer üyelere görünmez kılınır;

• Üyenin verileri, bu sözleşmenin 6.6. maddesindeki esaslarla uyumlu olarak özellikle HAPPN’a ait yasal yükümlülüklerle ilişkili olmak üzere, bu tarih itibariyle bir yıl boyunca saklanır ve sonrasında kalıcı olarak silinir;

• Kalan Krediler, herhangi bir iade beyanında bulunma imkânı olmaksızın Hesaptan kalıcı olarak silinir.

 

Üye Hesabının kaldırılması bildiriminden itibaren 3 yıllık süreyle başka bir hesap oluşturamaz ve Çıkarılan Üyeler Listesine kaydedilir.

 

16.5 Aktif olmayan Hesapların HAPPN tarafından iptal edilmesi

En geç 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, HAPPN aşağıda belirtilen şekilde aktif olmayan Hesapları iptal edecektir.

Aşağıdaki durumların bir yıl boyunca sürmesi hâlinde Hesabın aktif olmadığı kabul edilir;

• Üyenin Uygulaması HAPPN sunucularıyla temas kurmamışsa (özellikle konum özelliğinin kapalı olması nedeniyle);

• Üye Uygulamayı kullanmamışsa

Bu kriterlerin ikisinin de karşılanması gerekir.

 

Üye, sekiz (8) gün önceden bildirime tabi olarak, hesabının askıya alınmasına dair Uygulamadaki e-posta adresine gönderilen e-posta ile bilgilendirilir.

 

Bildirim sürecinde, Üye, Hesabını yeniden aktif hale getirebilir, bu durum kapatma prosedürünün askıya alınmasına yol açar. Bu durumda, Üyenin profilindeki içeriğin tamamı korunur.

 

Bildirim süresinin sonunda ve Üye tarafından aksi yönde niyet beyanının bulunmaması halinde, Hesap HAPPN tarafından otomatik olarak silinir.

 

Hesabın Kapatılması Üzerine:

 

• Üyenin profili diğer Üyelere görünmez hale gelir;

• Üyenin verileri, bu sözleşmenin 6.6. maddesindeki esaslarla uyumlu olarak özellikle HAPPN’a ait yasal yükümlülüklerle ilişkili olmak üzere, bu tarih itibariyle bir yıl boyunca saklanır ve sonrasında kalıcı olarak silinir;

• Kalan Krediler, herhangi bir iade beyanında bulunma imkânı olmaksızın Hesaptan kalıcı olarak silinir.

Üye eski Hesabını yeniden aktif hâle getiremez.

 

 

Madde 17: İletişim

 

Üyeler 8 Rue du Sentier, 75002, Paris adresine mektup göndererek ya da [email protected] adresine e-posta göndererek HAPPN ile temasa geçebilirler.

 

 

Madde 18: Gizlilik Hükmü

Anlaşmazlık durumunda ne HAPPN ne de Üye kendilerini bağlayan sözleşme hakkındaki bilgileri ifşa etmeye yetkili değildir ve taraflardan her biri anlaşmazlık durumunda gizli bir görüşmeyi tercih etmesini öngören gizlilik maddesine uyacağını taahhüt eder.