Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / บัญชีของฉัน /

ฉันจะกำหนดค่าตามความชื่นชอบของฉันสำหรับผู้ที่ฉันเดินผ่านได้อย่างไร?

จากแท็บ "การกำหนดค่าตามความชื่นชอบของฉัน" ในหน้า "บัญชีของฉัน" คุณสามารถระบุช่วงอายุและเพศของผู้ที่คุณต้องการเดินผ่าน การกำหนดค่าจะต้องตรงกันทั้งสองฝ่าย หมายความว่าคุณจะไม่ไปปรากฏในโปรไฟล์ของบุคคลที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุไว้ เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ก็เพียงรอจนกว่าคุณจะเดินผ่านกับโปรไฟล์ใหม่ที่ตรงกับการกำหนดค่าตามความชื่นชอบของคุณ ทั้งนี้ เนื่องจากเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ การเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นโปรไฟล์ที่คุณเคยเดินผ่านก่อนหน้านี้จะยังคงแสดงอยู่บนไทม์ไลน์ของคุณ