Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การใช้งาน happn /

Crush คืออะไร?

คุณจะได้รับ Crush เมื่อคุณและผู้ใช้งานอีกรายถูกใจกัน และแสดงความสนใจด้วยการส่ง  เมื่อคุณได้รับ Crush คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและคุณก็จะสามารถเริ่มการสนทนากับผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้

 

และจุดนี้เองคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง!