Crush คืออะไร?

คุณจะได้รับ Crush เมื่อคุณและผู้ใช้งานอีกรายถูกใจกัน และแสดงความสนใจด้วยการส่ง  เมื่อคุณได้รับ Crush คุณจะได้รับการแจ้งเตือนและคุณก็จะสามารถเริ่มการสนทนากับผู้ใช้งานรายดังกล่าวได้

 

และจุดนี้เองคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง!

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

ติดต่อเรา

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับแอปและเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรด ล็อกอินผ่าน Facebook และติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

กรุณาใส่ข้อมูลคำขอของคุณ เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสนับสนุนของเราจะติดต่อหาคุณโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด