Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การใช้งาน happn /

การกดถูกใจกับ Charm แตกต่างกันอย่างไร?

การกดถูกใจคือการกดชอบใครคนหนึ่งโดยที่เขาคนนั้นจะไม่รู้ตัว ยกเว้นก็แต่ว่าเขานั้นก็แอบกดถูกใจคุณเช่นกัน! ตรงกันข้ามกับการส่ง Charm ที่จะแจ้งเตือนเขาคนนั้นให้รู้ตัว คนที่ได้รับ Charm สามารถเลือกได้ว่าจะตอบกลับหรือจะปฏิเสธ การส่ง Charm เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เขาเห็นโปรไฟล์ของคุณ