Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / การแก้ปัญหา /

ต้องการติดต่อเรา?

หากคุณมีความคิดดี ๆ คำแนะนำ หรือคำถามเกี่ยวกับ happn เรายินดีช่วยเหลือ หากคุณไม่พบคำตอบในหน้าคำถามที่พบบ่อยของเรา โปรดติดต่อเราโดยตรงผ่านแอพพลิเคชั่นโดยการใช้แบบฟอร์มติดต่อในแท็บ "ต้องการความช่วยเหลือ" > "ติดต่อเรา"