Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
ศูนย์ช่วยเหลือ / ก้าวแรก /

ฉันควรอนุญาตให้ happn เข้าถึงข้อมูลของฉันบน Facebook หรือไม่?

หากคุณไม่อนุญาตให้ happn เข้าถึงข้อมูลบน Facebook ของคุณ โปรไฟล์ของคุณจะมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาดบนโปรไฟล์ happn ของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ทุกเมื่อบน Facebook และซิงค์ข้อมูลกับ happn อีกครั้งจากหน้าโปรไฟล์ของคุณ