Jakie kategorie danych można gromadzić?

Public type

Publiczne informacje profilu (imię, wiek, zdjęcia, płeć, opis profilu)

Private type

Prywatne informacje profilu (nazwisko, data urodzenia, adres-mailowy, telefon)

Public type

Kariera zawodowa i wykształcenie

Public type

Zainteresowania (preferencje osobiste, wspólni znajomi…)

Protected type

Wymiana wiadomości

Public type

Miejsca styczności z innymi użytkownikami happn

Private type

Preferencje wyszukiwania - osoby, które chcesz spotykać

Private type

Lokalizacja geograficzna

Private type

Dane techniczne telefonu (adres IP, identyfikator telefonu, system operacyjny, wersja aplikacji, identyfikator IDFA…)

Jak korzystamy z Twoich danych?

Dostarczanie usług i funkcjonalności zgodnie z naszymi warunkami korzystania

Poprawiać i optymalizować nasze usługi i lepiej zrozumieć, jak z nich korzystasz

Proponować odpowiednie oferty i treści marketingowe (marketing i reklama)

Spełnić wymagania prawne

Zapobiegać i przeciwdziałać nielegalnym lub niedozwolonym działaniom (naruszenie warunków korzystania)

Zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych