Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
Centrum pomocy / Moje konto /

Jak mogę dezaktywować moje konto Spotify lub Instagram na moim profilu happn?

W celu dezaktywowania konta Spotify lub Instagram przejdź do zakładki „`Zalogowałeś¦Zalogowałaś´ się do konta” na stronie „Ustawienia aplikacji”.