Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
Centrum pomocy / Moje konto /

Jak mogę kupować punkty?

Możesz kupować punkty bezpośrednio w sklepie aplikacji w górnym prawym rogu strony „Moje konto”. Dostępne są różne pakiety. Zakupu można dokonać przy użyciu konta iTunes, Google Play lub Microsoft. Dlatego wymagane jest posiadanie nazwy użytkownika, która będzie wymagana podczas zakupów.