Hello! Need help?

bg-faq-search.jpg
Centrum pomocy / Korzystanie z happn /

Co mam zrobić, jeśli nie jestem zainteresowany/-a jednym z profilów osób, które napotkałem/-am?

Jeśli nie jesteś zainteresowany/-a osobą, którą napotkałeś/-aś, możesz pominąć jej profil, naciskając przycisk . Osoba ta nie dowie się o tym i już nigdy więcej się nie zobaczycie, nawet jeśli ponownie się napotkacie.