Wettelijke vermeldingen

Deze website en de bijbehorende app worden beheerd door HAPPN, een Société par Actions Simplifiée naar Frans recht met een kapitaal van € 36.486,44, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nummer 535.217.723, met maatschappelijke zetel te 8 rue du Sentier 75002 Parijs en vertegenwoordigd door de heer Didier Rappaport als algemeen directeur (BTW-nummer FR 56 53 52 177 23).

De website-uitgever is de heer Didier Rappaport

E-mailadres: [email protected]

Hosting:
Google Ireland Limited (geregistreerd onder nummer 368047), met maatschappelijke zetel te Gordon House, Borrow Street Dublin 4, Ierland.