Ποιες κατηγορίες δεδομένων μπορούν να συλλεχθούν?

Public type

Δημόσιες πληροφορίες προφίλ (όνομα, ηλικία, φωτογραφίες, φύλο, περιγραφή προφίλ)

Private type

Ιδιωτικές πληροφορίες προφίλ (επίθετο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου)

Public type

Επαγγελματική πορεία και σπουδές

Public type

Ενδιαφέροντα (προσωπικές προτιμήσεις, κοινοί φίλοι …)

Protected type

Ανταλλαχθέντα μηνύματα με τα άλλα μέλη

Public type

Σημεία συνάντησης με άλλους happners

Private type

Προτιμήσεις αναζήτησης - άτομα που επιθυμείτε να συναντήσετε

Private type

Γεωργραφική θέση

Private type

Τεχνικά δεδομένα του κινητού (διεύθυνση IP, ταυτοποίηση συσκευής, λειτουργικό σύστημα, έκδοση της εφαρμογής, αναγνωριστικό διαφημίσεων…)

Πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;

Παρoχή υπηρεσιών και λειτουργικότητας σύμφωνα με τους όρους χρήσης μας

Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των γνώσεών μας με βάση τη χρήση της εφαρμογής από εσάς

Προτάσεις για προσφορές και σχετικό περιεχόμενο (μάρκετινγκ και διαφήμιση)

Συμμόρφωση προς τις νομικές απαιτήσεις

Αποτροπή και καταπολέμηση παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών (παραβίαση των όρων χρήσης)

Διαφύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων